Aday Üyelik Sözleşmesi

STAJBANK.COM ADAY HİZMET SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme, halihazırda stajbank.com  üzerinde yer alan platform ("Platform") aracılığı ile verilen istihdama yönelik hizmetlerle, bu hizmetler için Platform içinde yapılan veri toplama ve Platform dışında yapılan araştırma ve pazarlama aktiviteleri de dahil olmak üzere bu Sözleşme altında sunulduğu ifade edilen diğer tüm hizmetler ("Hizmetler") için geçerlidir.

"Aday", çalışan arayan ve stajbank.com platform'unun kullanımı için aktif sözleşmesi bulunan kayıtlı kullanıcıları ise "İşveren Müşteri" olarak adlandırılır. İşbu Sözleşme Aday için geçerlidir.

TANIMLAR

Aday; Hizmet Sözleşmesini onaylayarak, iş ilanına başvuru yapma, iş ilanı için  firmayı arama  gibi  edimlerde bulunan üyelerini

İşveren; stajbank.com platform'unun kullanımı için aktif sözleşmesi bulunan ve hizmeti iş ilanı yayımlam, başvuru toplama, personel istihdam etmek üzere kullanan üyeleri ifade eder.

PLATFORM KULLANIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 1. Aday kullanıcılar üyelik gerçekleştirmeden tüm ilanları görüntüleyebilir, detaylarına ulaşabilir ve inceleyebilirler ancak başvurmak veya işvereni aramak için üyelik adımını tamamlamaları gerekir.
 2. Üyelik adımında adayın GSM numarası, adı soyadı ve mesleğinin girilmesi ve adresin belirtilmesi zorunludur. İsim, soy isim, meslek ve adres bilgileri, işverenin kişiyi değerlendirebilmesi için verilen zorunlu bilgilerdir. GSM numarası ise tek kullanımlık şifre yöntemi ile doğrulama kodu iletilerek geçilen güvenlik adımı için zorunludur. Bu doğrulama ile hem adayın hem de diğer kişilerin güvenliği sağlanmaktadır.
 3. İlk üyelik adımı geçildikten ve hesaba giriş yapıldıktan sonra opsiyonel olan iş deneyimleri, yaş, adres, askerlik durumu gibi bilgileri aday istediği takdirde profiline kaydedebilir.
 4. Üyelik sırasında veya sonrasında opsiyonel olarak aday tarafından profile fotoğraf eklenmesi, değiştirilmesi ve kaldırılması yapılabilir. Bunun yanında, kişisel verilerinin işlenmesi için onay vermemiş olan adayın, profiline fotoğraf eklemesi mümkün olmamaktadır. Bunun sebebi, fotoğraf gibi biyometrik bir veri yüklenmesi için, ilgili mevzuata göre ilgili kişinin (adayın) özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine onay vermesi gerektiğidir.
 5. Aday, ilana başvurmak için işverenin ilan açarken yaptığı seçime göre ilan kartında bulunan “Ara” butonu ile veya “Başvur” butonu ile başvurur. “Ara” seçeneği ile başvurduysa, kullanmakta olduğu operatör üzerinden ücretlendirilmek sureti ile kendi tarifesi üzerinden işvereni arayabilir. Söz konusu arama dolayısı ile adayın telefon faturasına yansıtılacak bedellerde stajbank.com’un herhangi bir kontrolü, müdahalesi ve sorumluluğu yoktur. Aday arama yaptığı anda söz konusu aramanın veya kullanılan internet erişiminin kendi operatör tarifesi üzerinden ücretlendirileceğini bilmekte ve kabul etmektedir
 6. stajbank.com sadece adayın işverene ulaşmasını veya işverenin adaya ulaşmasını sağlamak amacıyla bu imkanları sağlamaktadır. Aday, işbu Hizmet Sözleşmesi’ ni onaylayarak, arama veya mesajlaşma esnasında ve/veya sonrasındaki işlemlerden, olaylardan ve kişiler arasında oluşabilecek sorunlardan kişiler kendilerinin sorumlu olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir.
 7. İşvereni mobil uygulama üzerinden arayan veya işveren tarafından uygulamadaki mesajlaşma özelliği üzerinden ulaşılan aday, işveren ile arasında geçecek telefon görüşmesinin ve/veya mesajlaşmaların, sonrasında gerçekleşebilecek yüz yüze veya online görüşmelerin içeriğinden ve/veya işveren ile arasında gelişebilecek herhangi bir olaydan stajbank.com’in sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. İşverenin ve/veya 3. kişilerin/kurumların söz konusu telefon görüşmesi ve/veya mesajlaşma ve sonrasında gelişebilecek olaylarla ilgili her türlü talebinden aday sorumludur.
 8. Aday, ilanına başvurduğu işveren ile uygulama üzerinden yapmış olduğu kayda alınan mesajlaşmaların stajbank.com tarafından 2 yıl süre ile saklanacağını ve şikayetlerin veya taleplerin değerlendirilebilmesi için stajbank.com ve çalışanları tarafından görüntülenebileceğini bilmekte ve işbu Sözleşmenin imzalanması ile kabul etmekte ve onay vermektedir. Aday ile Müşteri arasındaki mesajlaşma içeriğinden, mesajlaşma özelliğinin işbu Sözleşme amacı ve/veya istihdam amacı dışında kullanılmasından stajbank.com’in sorumlu olmadığını Aday kabul, beyan ve taahhüt eder. Mesajlaşma ve içeriği ve sair nedenlerle 3. kişilerin/kurumların stajbank.com'e iletecekleri her türlü talepten aday ve/veya işveren sorumludur.
 9. Bu nedenle stajbank.com'in herhangi bir ödeme yapması gerektiği takdirde stajbank.com ödediği miktarı adaya rücu edebilecektir. Aday bu hususu peşinen kabul eder.
 10. Aday, mobil uygulama üzerinden arama yaptığı anda ya da başvuru yöntemi ile başvuru gerçekleştirdiğinde ve işveren adayı aradığında telefon numarasının aradığı kişi/kurum tarafından görüntüleneceğini, bilmekte ve kabul etmektedir. Aday, arama yaptıktan sonraki tüm sorumluluğu bizzat üstlenmektedir.
 11. Aday iş ilanına başvuru için “ara” butonuna bastığı anda kullanmakta olduğu cihazın ID numarası stajbank.com tarafından İşin Olsun mobil uygulamasının işlevselliğini artırmak ve uygulamayı geliştirmek amaçlarıyla işlenir.
 12. Aday, konum bilgisine izin verdiği takdirde İşin Olsun mobil uygulaması, adayın konumuna en yakın yerdeki iş fırsatlarını uygulama içerisinde listeler. Bu sebeple stajbank.com  adaydan konum bilgisi iznini istemektedir. Aday adres bilgisini profiline kaydettiğinde ve işlenmesi için izni verdiğinde ise “Evime Yakın” sekmesini kullanabilir ve ilanların bulunduğu işyerleriyle arasındaki mesafeyi görebilecektir.
 13. Aday, ilanına başvuruda bulunduğu işverenin, kendisi ile uygulama içerisindeki mesajlaşma özelliği üzerinden iletişime geçebileceğini, aday ile işveren arasındaki mesajlaşmaların kaydedileceğini bilmekte ve bunu kabul etmekte ve onay vermektedir. Aday uygulama içerisinde ilanına başvuruda bulunduğu işvereni mesaj atmaması için engelleyebilir veya işveren tarafından engellenebilir.
 14. Aday, ilanına başvurduğu işveren ile uygulama üzerinden yapmış olduğu kayda alınan mesajlaşmaların stajbank.com tarafından, ilgili yasal mevzuat gereği 2 yıl süre ile saklanacağını ve şikayetlerin veya taleplerin değerlendirilebilmesi için stajbank.com ve çalışanları tarafından görüntülenebileceğini bilmekte ve işbu Sözleşmenin kabulu ile onay vermektedir. Aday ile Müşteri arasındaki mesajlaşma içeriğinden, mesajlaşma özelliğinin işbu Sözleşme amacı ve/veya istihdam amacı dışında kullanılmasından stajbank.com ’in hiçbir müdahalesi olmadığını day kabul, beyan ve taahhüt eder. Mesajlaşma ve içeriği ve sair nedenlerle 3. kişilerin/kurumların stajbank.com’a iletecekleri her türlü talepten aday ve/veya işveren sorumludur.
 15. Şirket'in aday tarafından Platform'a kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen iletişim adresleri üzerinden kullanıcıya iletişim, yeni ürünlerle, sistem geliştirmeleri ile ilgili bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma ve e-ileti gönderme hakkı bulunmaktadır. Aday işbu Sözleşme'yi kabul etmekle aksine bir bildirimi olmadığı müddetçe Şirket'in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Aday, hesap ayarları üzerinden veya kendisine gönderilen e-postada yer alan "Listeden çıkmak istiyorum" bağlantısını kullanarak tek tıkla e-posta listesinden çıkabilir.
 16. Aday, yukarıda belirtilen kişisel verilerinin stajbank.com tarafından işbu Üyelik Sözleşmesi ve Aday Üyelik Aydınlatma Metni ile ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerinin ifası ve Aday’ın ilgili işverenlere ulaşmasını ve/veya işverenin adaya ulaşmasının sağlanması ve/veya şikayet ve taleplerin değerlendirilmesini sağlama amaçlarıyla işleneceğini bilmekte ve kabul etmektedir.
 17. Aday, üyeliğini sona erdirmeyi ve/veya kişisel verilerinin imhasını talep etmesi halinde EK-1’de bulunan formu doldurarak eksiksiz olarak doldurmak ve kimliğini ispatlamak kaydıyla bu talebini info@ stajbank.com mail adresine iletir. stajbank.com bu talebi aldığında kişinin kimliğini doğrulamak amacıyla, adayın Platform’da kayıtlı telefon numarasına doğrulama kodu gönderme, adaya Platformda kayıtlı telefon numarası üzerinden ulaşarak kimliğini doğrulamak gibi aksiyonlar alabilir. Aday, işbu Hizmet Sözleşmesi’ni onaylamak kaydıyla, bu hususu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

EK – I

KVKK KAPSAMINDA BAŞVURU HAKININ KULLANIMI İÇİN  BAŞVURU FORMU 

Bu başvuru formu Veri Sahibi olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 kapsamında yer alan haklarınızı kullanabilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. 

 1. AYDINLATMA

Başvurunuz ve başvurunuza verdiğimiz cevabımız, savunma hakkımızı kullanmak veya başvuruların organizasyonu veya yönetimi amacıyla veri kayıt ortamımızda saklanabilir ve işlenebilir, bu amaçlarla avukatlarımız, veri işleyen durumundaki iş ortaklarımız, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve bu başvuruya ilişkin süreçleri yürüten diğer adli makamlarla paylaşılabilir. 

 1. BAŞVURU USULÜ

İmzalı ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Şirketimize bu başvuru formunu doldurmadan önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize şahsen başvuruda bulunabilirsiniz. Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece kişilik haklarınızı koruyabilmek amacıyla kimlik doğrulamaya yönelik ek bilgi  (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz. 

İmzalı ve yazılı başvuru yapmanız halinde bu başvurunun tarafımıza tebliğ edilmesi gerekmektedir. Yaptığınız yazılı başvuruyu bizlere tebliğ edildiği tarihten itibaren mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularınızda, başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarih başvuru tarihidir.  Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz. 

 1. BAŞVURUNUZA CEVAP USULÜ

Şirket tarafından talebinize cevabımızı yazılı olarak veya elektronik ortamda iletebiliriz. Her halükârda ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki bilgileriniz, başvurunuza verdiğimiz cevap metninde yer alacaktır: 

 • Adınız ve soyadınız 
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız T.C. kimlik numaranız 
 • Yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız 
 • Tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş yeri adresiniz 
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz 
 • Telefon ve varsa faks numaranız 

Başvurunuza yazılı cevap hazırlamamız halinde, cevap metnimiz on sayfayı aşarsa, aşan her sayfa için tarafınızdan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ Madde 7’de belirtilen işlem ücreti talep edilir. 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN (VE VARSA TEMSİLCİSİNİN) KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı - Soyadı: 

 

Kanuni Temsilci Adı-Soyadı: 

 

T.C. Kimlik No (Yabancı iseniz uyruk, pasaport no veya kimlik numarası): 

 

Kanuni Temsilci T.C. Kimlik No (Yabancı iseniz uyruk, pasaport no veya kimlik numarası): 

 

Telefon Numarası: 

 

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi: 

 

Varsa bildirime esas E-posta veya KEP Adresi, telefon numarası ve faks numarası: 

 

 

 1. VERİ SORUMLUSUNA DAİR BİLGİ

Şirketinizle Olan İlişkim 

 

 

☐ Aday 

 

☐ İşveren Müşteri Temsilcisi/Çalışanı 

Firma ve pozisyon:…………………………… ……… 

 

☐ Gerçek Kişi İşveren Müşteri 

 

  

☐ Tedarikçi Firma Temsilcisi/Çalışanı 

 

Firma ve pozisyon:…………………………… ……… 

☐ Çalışan 

 

İlgili Birim:………………….……………………………………… 

 

☐ Eski Çalışan 

 

Çalıştığım Yıllar : …………………………………………. 

☐ Çalışan Adayı 

 

Tarih : ………………………………………………………………….. 

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanı 

 

Firma ve pozisyon:…………………………… ……… 

☐ Diğer: …………………………………………………….. 

 

 

 

   

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİM
  • Talebim

 

 

 

 • Talep konusuna dair bilgi ve belgeler

Hangi bilgi ve belgeler olduğunu burada belirterek başvurunuzla birlikte gönderebilirsiniz. 

 1. VERİ SAHİBİ/KANUNİ TEMSİLCİ OLARAK BEYANIM

Bu başvuruyu Veri Sahibi veya Veri Sahibinin kanuni temsilcisi sıfatıyla kanunen yapmaya yetkili olduğumu, başvuruda yer alan bilgi ve belgelerin güncel ve doğru olduğunu, hukuka aykırı, yanlış ve yanıltıcı hiçbir bilgi sağlamadığımı kabul ve beyan ederim. 

Yetkisiz bir başvuru yapmam halinde başvurum üzerine kanuna aykırı veya haksız bir şekilde kişisel verilere dair bilgilerin paylaşılmasına neden olabileceğimi ve bundan dolayı Şirketinizin ve ilgili kişilerin doğabilecek zararlarından sorumlu olacağımı kabul ederim. 

Çocukları veya vasisi oldukları kişiler adına başvuru yapanlardan nüfus cüzdanı ve tasdikli vesayet kararı gerekmektedir.

Başvurunuzu yazılı usulle yapacaksınız aşağıdaki bölümü ayrıca doldurunuz: 

Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi

Adı Soyadı : 

İmza            :